Προσωπικά Δεδομένα

Οι Επισκέπτες και οι Πελάτες του ιστότοπου www.avgcosmetics.gr έχουν συνεχές δικαίωμα πρόσβασης , τροποποιήσεων , διορθώσεων και απομάκρυνσης των προσωπικών τους δεδομένων. Την ώρα περιγραφής της παραγγελίας εκ μέρους του Πελάτη ή στο πλαίσιο ειδικότερων διενεργειών το avgcosmetics προσκαλεί Επισκέπτες και Πελάτες όπως λάβουν τις ανακοινώσεις, προσφορές ή/και να δηλώσουν ότι επιθυμούν να ενημερώνονται για αποκλειστικές εκπτώσεις. Ο Επισκέπτης ή Πελάτης μπορεί σε κάθε περίπτωση να τροποποιήσει την καταχώρησή του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού ή διαμέσου υπερκείμενων διαδικτυακών συνδέσμων οι οποίοι εμφανίζονται στο κάτω μέρος των προσφορών οι οποίες λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Το  avgcosmetics δεσμεύεται να λαμβάνει υπόψη τις τροποποιήσεις των εγγραφών καθώς και την υπαναχώρηση εκ των εγγραφών δια μέσου των ηλεκτρονικών μηνυμάτων της εμπορικής της δραστηριότητας με τη λιγότερη δυνατή καθυστέρηση. Οι Χρήστες καθώς και οι Πελάτες έχουν την δυνατότητα τροποποίησης των επιλογών τους στο διαδικτυακό τόπο www.avgcosmetics.gr ανά πάσα στιγμή.

Το  avgcosmetics χρησιμοποιεί το σύστημα συλλογής δεδομένων (αρχεία cookies). Τα αρχεία cookies είναι ηλεκτρονικά αρχεία του σκληρού δίσκου του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies έχουν την δυνατότητα να καταγράφουν κάθε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο καθώς και να συνδέει τον χρήστη με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην σελίδα ειδικότερα σχετικά με την πρόοδο των παραγγελιών του.